Barnevernet kontaktes

Alvorlig bekymring der det er mistanke om seksuelle overgrep eller fysisk mishandling i hjemmet.
  1. Dersom du har grunn til å tro at barnet blir utsatt for straffbare handlinger i hjemmet, skal politiet kontaktes. Hvis det haster, ring politiets nødtelefon 112 eller politiet der du er, 02800.

Er det foresatte som er mistenkt gjerningsperson, skal de ikke informeres om at du har tatt kontakt med politiet.

2.    Du skal og sende bekymringsmelding til barnevernet.

Dette skjemaet fylles ut. Annen informasjon som referat/innsatsplan og logg kan legges ved. Sendes til Vesterålen barnevern, postboks 338, 8401 SORTLAND.

Eller:

Ta kontakt med Kathrine Sørensen (97993792/76108192)  eller Vibeke Bye (97993812/ 76108100) for å registrere bekymring

Alvorlig bekymring der det er grunn til å tro at barnet opplever alvorlig omsorgsvikt.

Du skal sende bekymringsmelding til barnevertjenesten dersom du har grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker.

Foresatte bør informeres om at bekymringsmelding er sendt til barnevernet.

Dette skjemaet fylles ut. Annen informasjon som referat/innsatsplan og logg kan legges ved. Sendes til Vesterålen barnevern, postboks 338, 8401 SORTLAND.

Eller:

Ta kontakt med Kathrine Sørensen (97993792/76108192)  eller Vibeke Bye (97993812/ 76108100) for å registrere bekymring.

Bekymring der dere ønsker samarbeid med barnevernet

I tilfeller der barnvernstjenesten kan bidra med hjelpetiltak, kan du sende melding til barnevernet. Dette kan skje i samarbeid med foresatte.

Du kan fylle ut dette skjemaet i lag med foresatte. Der foresatte ønsker samarbeid med barneverntjenesten kan samtykkeskjema legges ved.Annen informasjon som referat/innsatsplan og logg kan legges ved. Sendes til Vesterålen barnevern, postboks 338, 8401 SORTLAND.

Eller:

Ta kontakt med Kathrine Sørensen (97993792/76108192)  eller Vibeke Bye (97993812/ 76108100) for å registrere bekymring.

Bekymringsmelding

Ønsker du å ta kontakt med oss angående bekymringsmelding, ta kontakt med Kathrine Sørensen (97993792/76108192) eller Vibeke Bye (97993812/ 76108100)

Akuttmeldinger etter stengetid eller i helgen

Akuttmeldinger i tidsrommet fredag kl. 15.30 til søndag kl. 09.00 rettes til tlf.nr 97 99 38 00


Akuttmeldinger etter stengetid skal rettes til politi (02800), eller til alarmsentralen for barn å unge, tlf 116 111

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann