Besøkshjem

Hva er et besøkshjem?

Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot ett eller flere barn i helger og eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket kan variere fra sak til sak, men det handler oftest om at barnet skal få et pluss i hverdagen. Det gir også slitne foreldre en mulighet for avlastning. Et besøkshjem skal ikke være et “superhjem”. Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.

En forutsetning for å bli besøkshjem er at familien har en stabil livssituasjon og kan binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problem i familien. Ellers kreves det at familien har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon hva barna trenger mest.

Besøksforeldre må framlegge politiattest.

Hvem er besøksbarna?

Besøksbarn har ofte en vanskelig situasjon hjemme. Deres foreldre kan trenge avlastning for å få overskudd. Barna trenger tilskudd av voksenmodeller for å kunne se andre handlingsmønstre i en familie. For mange av barna er det behov for å oppleve andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med de voksne har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet. Alderen på besøksbarna er fra 0 til 18 år.

Hvordan bli besøksheim?
  1. Fyll ut denne søknaden og send den til Vesterålen Barnevern.
  2. Barnevernet kaller deg inn til et intervju.
  3. Barnevernet sender deg en bekreftelse som du må legge ved søknad om politiattest.
  4. Søknad om politiattest sendes til politiet. Mer informasjon om hvordan det gjøres, finner du her (https://www.politi.no/tjenester/politiattest/) .
  5. Når barnvernet har mottatt politiattest, kalles du inn til en ny samtale. Da vil en finne ut hvilket oppdrag som passer. Du vil og få nærmere informasjon om oppdraget, taushetsplikten, veiledning og økonomisk godtgjørelse . Kontrakt skrives med ett års varighet og inneholder blant annet tiltak og mål for det enkelte oppdrag.
Godtgjørelse som besøkshjem

Godtgjøring som besøkshjem

Besøkshjemmet godgjøres med arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning etter KS sine satser ( fra 1.7.2016 er det 1025,- pr døgn).Det er vanlig å være besøkshjem hver 3. eller 4. helg. Noen barn kan ha behov for å være noen ekstra dager i besøkshjemmet i forbindelse med ferie. Besøkshjemmet henter barnet/barna fredag ettermiddag og bringer dem hjem søndag ettermiddag. Nødvendig utstyr for barnet søkes innvilget ved Vesterålen barnevern. Kjøregodtgjørelse blir gitt etter gjeldende satser. Arbeidsgodtgjørelse er skattepliktig.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann